შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » მიუსაფართა სოციალური პოლიტიკა

რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავთ ქალაქში მიუსაფართა სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად?

2011 წლიდან 2014 წლის აპრილის ჩათვლით მერიაში შემოსულია 850 განცხადება საცხოვრებელი ბინებით დაკმაყოფილების შესახებ. ძირითადად, განმცხადებლებს წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველი, მართლაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეები. ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს ქუთაისის გარეუბნებში გამოუყენებელი შენობების ბაზაზე საბინაო ფონდის შექმნას.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.