შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » სოციალური პოლიტიკა

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა და რა სოციალური პროგრამების განხორციელებისათვის იზრუნებთ ქალაქში?

ვიზრუნებთ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური პროგრამების გა­ფარ­თოებაზე, დავაწესებთ შეღავათებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის კომუნალურ გადასახადებზე. დაიგეგმა თანადაფინანსების პროგრამების განვითარება სოციალურად დაუცველთა პრობ­ლემების მოგვარების მიზნით. ქუთაისის გარეუბანში არსებული გამოუყენებელი შენობები გამოყენებული იქნება საბინაო ფონდისთვის და მოემსახურება უბინაო ადამიანებს. ვიზრუნებთ ჩვენს დევნილ მოქალაქეებზე - უზრუნველვყოფთ მათი კომპაქტური დასა­ხ­ლე­ბების ინფრასტრუქტურულ კეთილმოწყობას.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.