შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » განათლება

თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რას მოიმოქმედებთ განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით?

საბავშვო ბაღებში კონტინგენტის მატების გათვალისწინებით, ავაშენებთ ახალ საბავშვო ბაღებს, ხოლო არსებულებს ჩაუტარდება რეკონსტრუქცია საჭიროების მიხედვით. დაიხვეწება ბაღებში სასწავლო-მეთოდოლოგიური პროგრამები.

ადგილობრივი ხელისუფლება ხელს შეუწყობს წარმატებულ სტუდენტებს სტაჟირებაში. აქტიურად ვითანამშრომლებთ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რათა ქუთაისი გახდეს ძლიერი რეგიონული საგანმანათლებლო ცენტრი.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.