შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

მურღულია შოთა » ეკონომიკური განვითარება

გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ ქალაქის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების თქვენეული ხედვა/გეგმა (თუკი ასეთი გაქვთ)

ყველა ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია სტაბილური ბიზსნეს- და პოლიტიკური გარემო. ახალი ხელისუფლების მიერ ბიზნესის მიმართ არსებული წნეხის მოხსნით ქალაქს ეძლევა რეალური შესაძლებლობა, მოიზიდოს ინვესტორები; განავითაროს ტურიზმი და ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.