შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა - ბიუჯეტის დანაწილება

  • სოციალური სფერო - 21%,
  • ჯანდაცვა - 8%, განათლება - 10%,
  • თავდაცვა და მართლწესრიგი - 10%,
  • ენერგეტიკა - 10%,
  • ინფრასტრუქტურა და რეგიონები - 15%,
  • სოფლის მეურნეობა - 12%, რელიგია,
  • კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა - 4%,   
  • სხვა - 10%