შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა - რეგიონული თანამშრომლობა

საქართველო ყოველთვის ასრულებდა კავკასიის ცენტრისა და ლიდერის ფუნქციას და მომავალშიც უნდა მოხდეს ამ როლის სრული რეალიზაცია. საქართველოს თბილი და კეთილმეზობლური ურთიერთობები აქვს როგორც სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, ასევე, თურქეთთან. ერთიანი კავკასია, როგორც სახელმწიფო, უტოპიური იდეაა, თუმცა სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა უმეტესობას აქვს საერთო ეკონომიკური, პოლიტიკური და სტრატეგიული ინტერესები. საქართველო უნდა გახდეს კავკასიის გამაერთიანებელი ეკონომიკურ ასპექტში, სტაბილურობის გარანტი რეგიონში და, ამავე დროს, შეასრულოს  დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქცია კავკასიასა და ევროკავშირს შორის.

 

რაც შეეხება შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან თანამშრომლობას, საქართველომ ძალიან აქტიურად უნდა გამოიყენოს უკვე არსებული ფორმატები, ისეთები, როგორიცაა  სახელმწიფოთაშორისი ორგანიზაცია სუამი. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სუამის ეკონომიკურ, სავაჭრო და ენერგეტიკულ ასპექტებს. ასევე, მნიშვნელოვანია აქტიურობა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის BSEС-ის მიმართულებითაც,  რომელიც საქართველოს შეუძლია გამოიყენოს, როგორც კიდევ ერთი საერთაშორისო ფორმატი რუსეთთან  დიალოგისთვის ეკონომიკურ ასპექტში.