შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა - იძულებით გადაადგილებული პირები

სახელმწიფო გააგრძელებს იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრისების მშენებლობას. მიზანი უნდა იყოს ყველა პირის დაკმაყოფილება, მიუხედავად იმისა, სად ცხოვრობენ ისინი, სახელმწიფო თუ კერძო საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებში. იძულებით გადაადგილებული პირები შეინარჩუნებენ ელექტროენერგიის სუბსიდირებას (ყოველ სულზე 100 კვ. სთ. ოდენობით) და მიიღებენ სამედიცინო დაზღვევის  გაუმჯობესებულ პაკეტს (იხ. ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილი).