შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობა - ეკონომიკა

ჩვენს ეკონომიკურ სტრატეგიაში პრიორიტეტული მიმართულებებია:

  • დასაქმება;
  • საბიუჯეტო ხარჯების რაციონალიზაცია;
  • საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირება სოციალური სოლიდარობისა და სამართლიანობის პრინციპის დაცვით - პროგრესული გადასახადებისა და დაუბეგრავი მინიმუმის ამოქმედება;
  • კონკურენციის ხელშემწყობი სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირება;
  • მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა კონკრეტული საგადასახადო ინიციატივით;
  • თავისუფალი ბიზნესის უკეთესი დაცვის მექანიზმების ფორმირება/გაძლიერება;
  • მიზნობრივი იაფი სესხების უზრუნველყოფა;
  • გონივრული დაბალი ტარიფების ფორმირება.