შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - ბიუჯეტის დანაწილება
ამ საკითხზე პარტიის პოზიცია უცნობია.