შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - უსაფრთხოების პოლიტიკა
ამ საკითხზე პარტიის პოზიცია უცნობია.