შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - საგარეო პოლიტიკა

  • საქართველო ინტენსიურად გააგრძელებს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესს. იმავდროულად, დაუყოვნებლივ გაუმჯობესდება ურთიერთობა რუსეთთან, აღდგება ეკონომიკური, სატრანსპორტო და სხვა კავშირები. გამარტივდება სავიზო რეჟიმი.
  • ჩვენ უარს ვაცხადებთ სამხედრო ბლოკებში საქართველოს მონაწილეობაზე.