შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - ინფლაცია
ამ საკითხზე პარტიის პოზიცია უცნობია.