შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - სახელმწიფო ვალი და საბიუჯეტო დეფიციტი
ამ საკითხზე პარტიის პოზიცია უცნობია.