შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - სახელმწიფო ხარჯები
ამ საკითხზე პარტიის პოზიცია უცნობია.