შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - ეკონომიკა
  • დაუყოვნებლივ დაიწყება გაჩანაგებული სოფლის აღორძინება.  
  • ყველგან გაიხსნება სტრატეგიული პროდუქციის - ყურძნის, ხილის, ციტრუსის, ჩაის, ხორცპროდუქტების დამამზადებელი პუნქტები სახელმწიფო დაფინანსებით და გარანტიებით; ყველა რაიონი დაკომპლექტდება მანქანა-ტრაქტორთა სადგურებით, რომლებიც უფასოდ მოემსახურებიან გაჭირვებულ გლეხობას.
  • ფერმერებს მიეცემათ უპროცენტო გრძელვადიანი კრედიტი.
  • დაწესდება ზღვრული ფასები პირველადი მოთხოვნილების საქონელზე - ფქვილზე, პურზე, შაქარზე, მარილზე, ზეთსა და სხვა პროდუქტებზე.