შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - ჯანდაცვა
გადაუდებელი ოპერაციები, რეანიმაცია, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება  დაფინანსდება მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან;  სამედიცინო პერსონალი აღჭურვილი იქნება პრივილეგიებითა და სოციალური გარანტიებით; ყველა რეგიონში გაიხსნება უფასო მუნიციპალური საავადმყოფო.