შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
საქართველოს ლეიბორისტული პარტია - კონსტიტუცია და პოლიტიკური სისტემა

  • გავაძლიერებთ არსებულ საპრეზიდენტო ინსტიტუტს.
  • გაუქმდება ის ანტიეროვნული კანონმდებლობა, რომელიც დღეს მოქმედებაშია.
  • საკონსტიტუციო რეფორმები და ძირითადი კანონმდებლობა მიიღება უშუალოდ ხალხის მიერ პლებისციტი - რეფერენდუმის გზით.
  • გამგებლები, მერები, მოსამართლეები, პოლიციის უფროსები აირჩევიან ხალხის მიერ პირდაპირი კენჭისყრით და იქნებიან მხოლოდ ხალხისა და კანონის მსახურნი.
  • საქართველოს ექნება სამართლიანი სასამართლო.
  • უფასო განათლება და ჯანდაცვა დაცული იქნება კონსტიტუციური დებულებებით.