შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ახალი მემარჯვენეები

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება “ახალი მემარჯვენეები” დაფუძნდა 2001 წლის 15 ივნისს. პრიორიტეტული თემებია: საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, საგარეო პოლიტიკაში დასავლური ვექტორის მიმართულება.


სახელმწიფო ტერიტორიული მოწყობის საკითხში პარტიის საპროგრამო პრიორიტეტი: უნიტარული სახელმწიფო, სახელწმიფო წყობა-კონსტიტუციური მონარქია.


ფასეულობები: პიროვნების თავისუფლება, შეზღუდული მთავრობა, კანონის უზენაესობა საკუთრების უფლება, თავისუფალი მეწარმეობა, თანაბარი შესაძლებლობები, სოციალური სამართლიანობა, ტრადიციული ღირებულებები და ქართული ოჯახი.


ლიდერი: დავით გამყრელიძე


ვებ-გვერდი: www.nrp.ge


ახალი მემარჯვენეები - გადმოტვირთეთ სრული ვერსია