შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

2016 წლის მოწვევის პარლამენტის წევრთა საშუალო ასაკი

(საშუალო ასაკი 46 წელი)

საპარლამენტო პარტიების წევრთა საშუალო ასაკი


 

2016 წლის მოწვევის პარლამენტის გენდერული ბალანსი


2016 წლის მოწვევის პარლამენტის გენდერული ბალანსი


Print Friendly Version of this page Get a PDF version of this webpage