შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია » პირველადი ჯანდაცვა

რა პოლიტიკას გაატარებთ პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად?
  • უნდა გაიზარდოს პირველადი ჯანდაცვის დაფინანსების წილი ქვეყნის ჯანდაცვით ბიუჯეტში;
  • ვიზრუნებთ პირველადი ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე;
  • გავზრდით მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებისადმი;
  • გავაძლიერებთ ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისკენ მიმართულ საქმიანობას; ავამაღლებთ მოსახლეობის ინფორმირებულობას პირველადი ჯანდაცვის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.