შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად

ნინო ბურჯანაძე - ერთიანი ოპოზიცია » სპორტი

რა პოლიტიკას გაატარებთ სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების წესის განვითარებისთვის და სპორტულ-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად?

შევიმუშავებთ და განვახორციელებთ ბავშვთა და მოზარდთა სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოძრაობის ხელშემწყობ სპეციალურ კომპლექსურ პროგრამას: მოვაწყობთ სათანადო ნაგებობებს; მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის გავზრდით სპორტული სასწავლებლებისა და წრეების ხელმისაწვდომობას; სამიზნე ჯგუფებისთვის უზრუნველვყოფთ სანატორიულ–საკურორტო ტიპის გამაჯანსაღებელ პროგრამებს.

პროექტის დონორი

პროექტი "დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ხორციელდება ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საელჩოს facebook გვერდს.