Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » İctimai nəqliyyat

Ölkədə ictimai nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılması uğrunda hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Bütün ölkənin və şəhərlərin inkişafı inteqrasiya edilmiş nəqliyyat sistemlərinin yaradılmasına yönəldiləcəkdir. Tbilisinin dolayı dəmir yolunun inşası davam edəcəkdir. Şəhərdə yaşayanların nəqliyyat xidmətinin effektliyi adekvat nəqliyyat arteriyaları və qovşaqların yaradılması ilə artacaq.

Prioritet ictimai nəqliyyatın inkişafına veriləcək və şəhər sakinlərinin şəhər nəqliyyatı ilə ucuz istifadə etmək imkanı olacaq. Tbilisinin müasir ekoloji cəhətdən təmiz şəhər tramvayı olacaq, metronun başlanmış stansiyalarının tikintisi tezləşdiriləcək və yeni stansiyalar planlaşdırılacaq. Parkinglərin şəhər şəbəkələri inkişaf edəcək, yeni yaşayış yaxud ictimai təyinatlı çoxmərtəbəli tikililərin inşası yeraltı parkingsiz qadağan ediləcək

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.