Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Biznes və investisiyalar

Ölkədə biznes və ticari infrastrukturun yaxşılaşdırılması və investisiyaların cəlb edilməsi naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

İnvestisiyalar azad rəqabət və hakimiyyət tərəfindən idarə edilməyən iqtisadiyyata yatırılır. Eyni zamanda, mühümdür ki, yerli hakimiyyət (sakrebulo, eləcə də meria ya qamqeoba) bir tərəfdən, potensial investorlar üçün munisipal yolgöstəricinin hazırlanmasını təmin etsin, harada ki, təfərrüatilə munisipalitetin (şəhər, rayon) konkret investisiya imkanları və təklifləri təqdim ediləcək, ikinci tərəfdən, hər investisiya layihəsinin müzakirə-gerçəkləşdirilməsi şəffaflıq, kütləvilik və ictimaiyyətin qatılmasını təmin edən şəraitlərdə aparılacaq.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.