Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Sağlam qida və su

Ölkədə sağlam qida və içməli suyun asan əldə edilməsi üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Sağlam qida probleminin həlli ümumiyyətlə ölkədəki qanunvericiliyini Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaqla bağlıdır. Belə öhdəlik bizdə assosiyasiya müqaviləsinə imza atmaqla birgə yaranacaqdır. Bu proses artıq cari edir.

Şəhər kadastrları yaradılacaq və fiziki çirkləndirənlər (atmosfer tüstüpüskürən, radiasiya, elektromaqnit, vibrasiya, infra və ultra səslər, səs-küy) mənbələrinin monitoringi aparılacaq. Monitoringin verilmişləri əsasında konkret tədbirlər qəbul ediləcək (cərimə, əməlin dayandırılması haqqında məhkəməyə müraciət və s.). Suyun keyfiyyətinə nəzarət qətiləşəcək. Təbii su anbarlarının rekultivizasiyası aparılacaq.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.