Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » İlkin səhiyyə

İlkin səhiyyə xidmətinin asan əldə edilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Hamı üçün səhiyyə proqramının həyata keçirilməsinə baxmayaraq, kəntlərdən uzaqda yerləşən tibbi müəssisələr problem yaradırlar, çünki ilkin tibbi yardımını almaq məhz orada olur. Buna görə biz hesab edirik ki, hər bir cəmiyyət ambulatoriyalarla təmin edilməlidir. Bundan başqa, pensiyaçılar üçün medikamentlər komponentini munisipalitetlər öz öhdəliklərinə götürməlidirlər. 

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.