Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Ticarət və kənd təsərrüfatı

Kənd sakinləri üçün ticarət və kənd təsərrüfatının iqtisadi imkanlarının yüksəldilməsi naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Bizim proqramla nəzərə alınan layihə “Bir müəssisə bir kənddə” məhz ona xidmət edir ki, kənd sakinlərinin iqtisadi imkanları yaradılsın. Aydındır ki, bu cür müəssisələrin profilini aqrar regionların spesifikası müəyyən edir: Bunlardır, istixanalar, pendir və süd məhsullarının kiçik zavodları, konserv və şirə, fındıq emalı müəssisələri. Müvafiq olaraq ticari və iqtisadi imkanlar artır, kəndtəsərrüfatı məhsulunun satış problemi aradan qalxır.

Bundan başqa, mərhələvi şəkildə torpaq sahələrinin iriləşdirmə yoluna keçməliyik. Bu uzaq perspektiv olsa da, əsası indidən qoyulmalıdır. 

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.