Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Şəhərin inkişafı

Ölkədə urbanizmin inkişafına tərəfdarlıq naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Urbanizasiya inkişafının əsas prinsipi məkani qurma və şəhərinşaatçılığının müasir standartlarını saxlayan istənilən urbanizasiya qəsəbəsinin baş planının mövcudluğudur.

Biz torpaqdan faydalanmanın və inşaatcılıq standartlarının dəyişilməsinə nail olmağa çalışacağıq, çünki, həmin standartlar əslində şəhərin böyük hissəsinin yaşayış arealını “darısqal məkanda” qapadı və Tbilisi və böyük şəhərlərin bir sıra güşələrini “soyqırıma” məruz qoydu.

Şəhərlərin baş inkişaf planının prioritetləri olacaqdır: qorunan və yaşıl ərazilərin, açıq ictimai məkanların inkişafı, köhnə şəhərin qörünüşünün saxlanması, piadələrə və ictimai nəqliyyata prioritet veriləcək, infrastrukturun pozitiv effektinin  o ərazilər üçün təmin edilməsi hansında da ki yerləşəcək.

Şəhərlərin tarixi və yaşıl zonalarında inşaat qadağan ediləcək;

Ölkənin şəhərləri “uşaqların dost” şəhərləri olacaqlar, burada hər bir mikroməhəllə uşaq meydançaları ilə təchiz ediləcək, təhlükəsiz və yaşıl olacaq.

Şəhərinkişafı və inşaat sahəsində ümumi və özəl maraqların requlyasiyası nəzərə alınacaq.

Bu sahədə investisiyaların mükafatlanması məqsədilə:

  • Şəhərin ətrafında əkilməmiş ərazilərdə developer şirkətlər üçün torpaq sahəsinin satış qaydaları sadələşdiriləcək;
  • Şəhər büdcəsindən ayrılan məbləğlə bu məhəllələrin və yolların abadlaşdırılması işləri aparılacaq;
  • Developerlər tikinti işlərin aparılmasında hər cür şəraitin yaradılmasını nəzərə almalıdırlar (bağça, məktəb, kinoteatr, şəhər bağçası, sağlamlandırıcı və rekreasiya zonaları).

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.