Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » İdman

İdman və sağlam həyat qaydasının inkişafı və idman-rekreasiv infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Şəhərlərdə idman və sağlam həyat tərzilə bağlı olan ənənəvi yerlər dağılmışdır. Bu cür yeni yerlərin yaradılması gərəkdir. Bundan əlavə, şəhər merləri sağlam həyat tərzini şəxsi nümunələri ilə sosial reklamlar vasitəsilə təbliğ etməlidirlər.

İdman-sağlamlıq kompleksləri idman məktəbləri, mini stadionlar və güləş meydançalarının qurulması vacibdir və ümumən, harada və neçə  bu tipli müəssisənin inşası yerli özünüidarəetmənin preroqativasıdır. 

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.