Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Təhlükəsizlik və cinayət

Cinayətə qarşı və onun prevensiyası üçün hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

İctimai sabitliyin müdafiəsi  nöqteyi-nəzərdən hesab edirik ki:

  • Yerli hakimiyyət qarşısında müəyyən dərəcədə hesabatçıl  olan munisipal polislər yaradılmalıdır;
  • Operativ profilaktik tədbirlərin planlaşdırılması munisipalitetlərdəki mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq və yerli orqanların maksimal qatılması ilə olmalıdır. 

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.