Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » Təhsil

Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması naminə hansı siyasəti həyata keçirəcəksiniz?

Hesab edirik ki, təhsil nazirliyi təhsil siyasətini müəyyənləşdirməlidir. Məktəbin idarə edilməsi isə yerli hakimiyyətin preroqativasıdır. Yerli hakimiyyət məktəb direktorlarını təyin etməlidir. Regionda və rayonda neçə məktəbin olmasını və hansı profildə olunacağını müəyyən etməlidir və s. Eyni zamanda hesab edirik ki, onların munisipalitetiərində yaşayan tələbələrin təhsilini öz büdcəsindəm maliyələşdirsinlər və onları həmin munisipalitetdə işə cəlb etsinlər. Müvafiq olaraq bu yerli hakimiyyətin fikri ilə munisipalitetlərə və şəhərlərə lazım olan ixtisasa malik tələbələr olmalıdır.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.