Siyasi proqramların müqayisəsini aparın

Qeyriparlament müxalifəti » İqtisadi inkişaf

Yerli hakimiyyətlərdə iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün nə kimi siyasət aparacaqsınız? Xahiş edirik özünüzə məxsus üç prioriteti təsvir edəsiniz.

Bizim prioritetlərimizdən biri xırda fermerlərə yardım göstərrməkdir. Hədəf budur ki, xırda fermer həyatyanı torpağından aldığı gəlirdən başqa əlavə gəliri də olsun.

Bu məqsədlə “bir  müəssisə bir kənddə” təşəbbüsümüz gerçəkləşdiriləcək və bunun üçün güzəştli effektiv mexanizmlərini yaradacağıq:

  • Kənd şəraitində müəssisə işə salmaq istəyənlərə torpaq ödənişsiz veriləcək;
  • Yerinə rabitələr (su, elektrik enerji, qaz) aparılacaq;

İkinci istiqamət kiçik və orta biznesə yardım etmək olacaqdır. Bu məqsədlə kiçik biznesin inkişaf fondunu yaradacağıq, bu fond biznesin başlanması və genişlənməsinin hər istəyəninə güzəştli illik 4-6%-lı uzunmüddətli kredit verəcək;

Üçüncü istiqamət mikrobizneslə məşğul olan insanların “fərdi istehsalçılar”-ın mükafatlandırılmasıdır. Onlara təsbit edilən vergilərlə vergi qoyulur və vergi orqanları ilə münasibət asanlaşdırılır.

Layihənin donoru

Layihə: Cənubi Qafqazda Demokratik İnistitutların İnkişafına dəstəyi Niderland Krallığının Gürcüstanda yerləşən səfirliyi tərəfindən verilir.